Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 143 громади!

Не порушувати трудові права музичних керівників та інструкторів фізкультури дошкільних закладів міста!

ОСВІТА

Шановні громадяни, батьки дітей дошкільного віку, колеги-педагоги та всі, кому небайдуже життя дошкільної освіти міста!

Прошу Вас підписати цю петицію.
З 7 вересня цього року музичні керівники та інструктори з фізкультури в дошкільних закладах міста поставлені керівниками закладів перед фактом зміни графіків роботи на ставку з розривом робочого дня на 3 години з 12.30 до 15.30, що є незаконним. Крім того, забароняють тарифікувати їх більше ніж на одну ставку, навіть при наявності вакансій у закладах.
Всі ці заходи значно погіршать умови роботи та матеріальний стан музичних керівників та фізінструкторів, що призведе до масових звільнень.
Через це музичні керівники та інструктори з фізкультури, які залишаться працювати, не зможуть охоплювати всі групи в дошкільних закладах музичними та фізкультурними заняттями, розвагами та святами.

Отже, в результаті постраджають найменші мешканці нашого міста, які не отримають повноцінного музичного та фізичного розвитку в дошкільному закладі!!!!
Автор:

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Шановна Кароліно Тимофіївно!

Управління освіти Чернігівської міської ради розглянувши Вашу електронну петицію щодо роботи музичних керівників та інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів міста Чернігова повідомляє наступне.
Питання встановлення педагогічного навантаження педагогічним працівникам навчальних закладів, у тому числі дошкільних, регулюється Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.
Дійсно, згідно із пунктом 63 Інструкції, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Проте, звертаємо Вашу увагу на наступне.
Навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі.
Відповідно до п. 5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», музичний працівник, який працює на 1 ставку (24 години на тиждень), обслуговує 4 групи, інструктор з фізкультури, який працює на 1 ставку (36 годин на тиждень), обслуговує 8 груп.
Надання дошкільної освіти дітям у закладах дошкільної освіти передбачає обов’язкове виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та забезпечується також такими учасниками навчально-виховного процесу, як музичні керівники, інструктори з фізкультури.
Згідно з пунктом 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455, у межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади, навчального плану.
При встановлені педагогічного навантаження варто враховувати, що робота музичних керівників, інструкторів з фізкультури планується та узгоджується з планами роботи вихователів, і включає як навчально-виховну роботу з естетичного напрямку розвитку, фізичного виховання дітей (навчальні заняття у першій половині дня), так і організаційно-педагогічну роботу, участь заходах методичного спрямування, роботу з батьками, колективну роботу з дітьми, проведення спільних свят і розваг (у другій половині дня), підвищення рівня фахової майстерності тощо, відповідно до затверджених вимог з організації та змісту навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах та плану роботи закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах», лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»).
При встановленні керівником закладу дошкільної освіти за погодженням з профспілковим комітетом педагогічного навантаження конкретному музичному керівнику, інструктору з фізкультури слід також виходити із режиму перебування дітей у закладі (відповідно до Санітарного регламенту затвердженого наказом Міністерства охорони України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності») з урахуванням зазначених вище вимог.
Розпорядок дня вікових груп має відповідати гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.
Загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку - 12 - 12,5 години, з яких 2-2,5 години відводиться на денний сон. У розпорядку дня дітей дошкільного віку не менше 4-х годин відводиться на діяльність, не пов'язану з навчальним навантаженням.
Зокрема, максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій - трьох організованих навчальних занять. Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музичного виховання та фізкультури. Фізкультурні заняття для дошкільників проводять не менше 2-х разів на тиждень. При відвіданні басейну бажано проводити не менше 2-х фізкультурних занять та 2-х занять у басейні. Музичні заняття також проводяться 2 рази на тиждень.
Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання.
Враховуючи вищезазначене, керівник закладу дошкільної освіти не може встановити (протарифікувати) музичному керівнику, інструктору з фізкультури педагогічне навантаження 1,5 ставки. Виконання вимог навчальних планів передбачає роботу музичних керівників та інструкторів фізкультури як у першій половині дня, так і у другій.
Звертаємо Вашу увагу, що час початку і закінчення роботи та обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти.
Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту навчально-виховного процесу покладається на керівника і працівника закладу дошкільної освіти в межах їхніх посадових обов'язків.


З повагою В. А. Казимір
заступник начальника управління -
начальник відділу розвитку загальної
середньої, дошкільної і позашкільної
освіти та виховання управління освіти
міської ради


Додаток до рішення

Петицію підписали 260 осіб з 250 необхідних.

Показати