Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 197 громад!

Заборонити знесення історичних будівель на території колишнього льотного училища. Внести до реєстру пам'яток.

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА ТА БУДІВНИЦТВО

Комплекс будівель ЧВВАУЛ був збудований в кінці 19-го сторіччя як казарми гусарського полку, і є архітектурною пам'яткою. За часів УНР в ньому розміщувався добровольчий полки УНР ім. Нетьмана Петра Дорошенка, а за СРСР - Чернігівське Вище Військове Авіаційне училище льотчиків, яке навчало кращихбойових льотчиків, в тому числі Першого космотнавта України Леоніда Каденюка. Зараз будівлі перебувають у занедбаному стані, а ті, хто їх арендує замість відновлення, почали знищувати. Просимо зберегти архітектурні пам'ятки (оскільки їх і так мало в Чернігові - "місті легенд", яке прагне стати туричстичним) та пам'ять про краще училище льотчиків. Будівлі необхідно оздобити охоронними дошками і забронити арендаторів їх перебудови, лише реставрацію.
Автор:

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Шановний Олексій Федорович!

Будівлі, що розташовані по вул. Стрілецька, 1 м. Чернігова не обліковуються як пам'ятки архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва у відповідності до норм чинного законодавства та не включені до списків (переліків) пам'яток архітектури і містобудування; садово-паркового мистецтва відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання, пам'яток історії та культури», що визнаються пам'ятками відповідно до пункту 3 розділу X Закону України «Про охорону культурної спадщини».
Додатково інформуємо, що відповідно до ст. 14 Закону України «Про охорону культурної спадщини» об'єкт культурної спадщини до вирішення питання про його реєстрацію як пам'ятки вноситься до Переліку об’єктів культурної спадщини і набуває правового статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, про що відповідний орган охорони культурної спадщини в письмовій формі повідомляє власника цього об’єкта або уповноважений ним орган (особу).
Виявлення об'єктів культурної спадщини включає: натурне обстеження (дослідження), історико-архівні і бібліографічні дослідження, визначення предмета охорони, встановлення ступеня схоронності, первісного призначення, сучасного використання, фотофіксацію (у разі необхідності графічну фіксацію); виготовлення короткої історичної довідки га облікової картки.
Виявлення об'єктів культурної спадщини відбувається шляхом здійснення науково-дослідних та пошукових робіт (натурних обстежень (досліджень), історико-архівних і бібліографічних досліджень, фотофіксації, графічної фіксації), розробки науково-проектної документації; наукової(науково-технічної) експертизи робіт, які можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини; земляних, будівельних, меліоративних та інших робіт,
Відповідно до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 №158, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 р. за № 528/23060 виявлення об'єктів культурної спадщини, складання на них облікової картки, короткої історичної довідки, акта технічного стану забезпечують органи охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, відповідно до їх повноважень, зокрема виконують функції замовника та укладають з цією метою контракти на виявлення, дослідження об’єктів культурної спадщини з метою визначення наявності та культурної цінності об’єкта культурної спадщини, а також одержання нової інформації про ці об'єкти.
Облікова картка об’єкта, коротка історична довідка, акт технічного стану об’єкта (пам'ятки) подаються за місцезнаходженням таких об'єктів на розгляд науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, консультативних рад органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та наукової (вченої) ради установи організації, діяльність якої пов’язана з охороною культурної спадщини, які оцінюють відповідність кожного об'єкта критеріям, зазначеним у пунктах 10 і 11 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760.
Враховуючи вищевикладене, відповідність кожного об’єкта критеріям зазначеним у пунктах 7 і 8вищезазначеного Порядку, оцінюються Науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, консультативними радами органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та науковими (вченими) радами установ та організацій, діяльність яких пов'язана з охороною культурної спадщини.


Начальник управління містобудування О. ДМИТРЮК
та архітектури Чернігівської обласної
державної адміністрації
Додаток до рішення

Петицію підписали 255 осіб з 250 необхідних.

Показати