Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 200 громад!

Каменское - за проведение открытого многофакторного, полного экологического мониторинга всего города и городских предприятий

ЕКОЛОГІЯ

В связи с тем, что для предоставлению городу Каменское(Днепродзержинск) статуса зоны особого экологического бедствия, вызванного техногенными факторами, "власти" города, которые занимают должности - избирательные и назначаемые, только лишь с единым предназначением - защита и реализация интересов а так же прав и свобод граждан Украины и горожан г. Каменское, так как наши никчемные "политики-популисты", только "распиливают" бюджет поддерживаемыми проектами решений горсовете и исполнительного комитета, который (бюджет) накапливает территориальная община города, своими налогами, тарифами оплатой ставок аренды земли, дерегулирует функциональность коммунального сектора экономического хозяйства города, я, как житель города инициирую и обращаюсь к Вам, СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ, с просьбой о поддержке моего требования о проведении полного экологического мониторинга города с представителями общественности, с профильными специалистами, с привлечением представителей министерства экологии и природных ресурсов а так же с детальным и полнейшим ознакомлением горожан посредством СМИ и городской "власти" донесением результатов экологического мониторинга города и его предприятий широкому кругу общественности и территориальной общине города Каменское. На основании проведенного полного экологического мониторинга ОБЯЗАТЬ местный совет предоставить все соответствующие дотации городу а так же социальную компенсацию коренным горожанам за многолетнюю государственную халатность. Хочу напомнить так же городскому совету, что именно отсутствие учета интересов народа Украины при формировании внешней и внутренней политики государства является причиной и определяющим фактором вооруженного конфликта на территории Луганской и Донецкой областей. Патриотизм должен начинаться с сознательности - общественно-правовой и гражданско-прогрессивной, а так же с рациональной хозяйственной деятельности, а не с навязывания культурно-идеологических, пропагандистских норм главному источнику власти в Украине - народу Украины.
Автор:

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Ваша електронна петиція, щодо проведення повного екологічного моніторингу міста розглянута особисто Кам’янським міським головою та опрацьована управлінням екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради, в межах наданих повноважень. За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Хочемо Вас запевнити, що керівництво міста з порозумінням ставиться до вирішення екологічних проблем міста. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.08.2017 №263 було створено комісію з екологічних питань міста Кам’янське, основним завданням якої є проведення аналізу та детального вивчення екологічної ситуації у місті Кам’янське в сфері охорони навколишнього природного середовища та вжиття невідкладних першочергових заходів з покращення навколишнього природного середовища.
До складу комісії входять представники громадських організацій, підприємств міста, депутатського корпусу ті інші профільні фахівці. На засіданнях комісії постійно розглядаються проблемні питання у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території міста.
Стосовно екологічного моніторингу міста зазначаємо, що Екологічний моніторинг - це система спостережень, збору, обробки, передачі, збереження й аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування її змін для прийняття ефективних управлінських рішень.
У межах міської території ведуться спостереження за:
• якістю атмосферного повітря і джерелами його забруднення;
• рівнем впливу шкідливих речовин;
• гідрологічними і гідрохімічними характеристиками водних об’єктів;
• якістю води джерел централізованого і нецентралізованого питного водопостачання;
• за скиданням стічних вод основними підприємствами забруднювачами;
• санітарним станом дворів, вулиць, площ і інших міських територій
та інше
У свою чергу промислові підприємства ведуть самоконтроль за викидами шкідливих речовин та роботою власних локальних очисних споруджень та визначають склад стічних вод, що скидаються ними в міську каналізацію або у водні об’єкти.
З метою контролю за станом атмосферного повітря Дніпропетровською лабораторію спостережень за забрудненням атмосферного повітря міста та відокремленим структурним підрозділом «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень» ведеться моніторинг та надаються результати замірів до управління екології та природних ресурсів міської ради (додається). В рамках реалізації проекту по створенню системи комплексного екологічного моніторингу міста, введено в дослідну експлуатацію пости спостережень за екологічною ситуацією у місті. Після введеня їх в промислову експлуатацію кожен мешканець міста матиме змогу спостерігати за екологічним станом в режимі online. Одержувана від постів інформація надасть можливість на основі оцінки і прогнозування стану навколишнього природного середовища регулярно розробляти пропозиції для прийняття відповідних рішень.
З метою поліпшення екологічної ситуації в місті на регіональному та місцевому рівнях розроблено та у встановленому порядку затверджено Програми екологічного напрямку, на впровадження яких передбачені кошти з місцевих, обласних та державних бюджетів.
Протягом останніх років органами державної влади України та місцевого самоврядування на регулярній основі приймаються та реалізовуються системні заходи щодо покращення екологічного стану довкілля міста. Такі заходи знайшли своє відображення у багатьох програмах. Однією з таких програм є «Екологічна програма міста Кам’янське на 2016–2020 роки» затверджена рішенням міської ради від 25.12.2015 №25-03/VІІ.
На фіційному веб сайті Камянської міської ради розміщена інформація «Про екологічний стан м. Кам’янського та хід виконання Екологічної програми міста Кам’янське на 2016–2020 роки» де екологічна ситуація міста об’єднує в собі оцінку екологічного стану основних компонентів довкілля: повітряного середовища, водних об’єктів та поводження з відходами головними забруднювачами атмосферного повітря.
Щодо інформування населення міста про екологічний стан території повідомляємо, що підприємства міста на своїх офіційних веб-сайтах розміщують інформацію щодо екологічного стану та вжитих заходів в напрямку їх покращення. Також управління постійно висвітлює в ЗМІ матеріали екологічного напрямку, на місцевому телебаченні ініціює проведення тематичних програм.
З метою стабілізації та покращення екологічного стану навколишнього середовища, визначення основних природоохоронних заходів на території міста в червні поточного року між Кам’янською міською радою та основним підприємством забруднювачем міста Публічним акціонерним товариством «Дніпровський металургійний комбінат» було підписано «Меморандум
про співпрацю у сфері покращення екологічного стану міста Кам’янське».
Щодо моніторингу екологічної ситуації компетентними органами вищого рівня повідомляємо, що Міністерство екології та природних ресурсів України щороку за участю профільних фахівців проводить роботи по незалежному екологічному моніторингу і за результатами готує та оприлюднює Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища України,
а Державний комітет зі статистики видає Статистичний збірник, де зібрано також результати незалежного моніторингу про екологічний стан міст України.
Відносно питання надання «корінним» мешканцям міста компенсації за багаторічну «державну халатність» повідомляю, що по-перше потрібно провести роботи по «визначенню корінних мешканців міста», а по-друге зібрати відповідну доказову базу за «державну халатність» працівників різного рівня (державного, обласного, місцевого), що не є в компетенції управління екології та природних ресурсів міської ради. Також зазначаємо, що бюджетом міста не передбачені кошти на дотацію (компенсацію) за порушення екологічного стану міста та багаторічну державну халатність.
З огляду на наведене вище, звинувачувати керівництво Кам’янської міської ради в бездіяльності у напрямку роботи з покращення екологічно стану міста, вважаємо безпідставним.
Додаток до рішення

Петицію підписали 251 особа з 250 необхідних.

Показати