Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 143 громади!

Кам'янське - за проведення екологічнго аудиту та надання місту статусу зони надзвичайної екологічної ситуації

ЕКОЛОГІЯ

Ми, активні мешканці, які своїм електроним підписом підтверджуємо свої наміри, вимагаємо від кам'янської міської ради, міського голови та виконавчого комітету м. Кам'янське, проведення повного екологічного аудиту у відповідності до Закону України "Про екологічний аудит " N 1862-IV від 24 червня 2004 року, у відповідності до Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» всіх підприємств, які є розташовані на території міста, та всіх районів міста у наступній формі із наступними вимогами та за для:

1) Ініціювати скасування мараторію на екологічні та інші видиі перевірок у м. Кам'янське на законодавчрму рівні;

2) Проведення повного екологічного аудиту із залученням до проведення аудита представників ЗМІ та інститутів громадянського суспільства - громадських організацій міста;

3) Оповіщення населення через всі існуючі ЗМІ про екологічний стан всіх районів міста та стан впливу підприємств на стан навколишнього середовища міста і здоров'я населення міста;

4) На підставі проведеного екологічного аудиту, докласти всіх зусиль задля надання місту статусу зони надзвичайної екологічної ситуації у відповідності до Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»;

5) внести зміни до існуючих екологічних програм у м. Кам'янське, а саме у:
- «Екологічному паспорті м. Дніпродзержинська» (2003 рік), який містить об’єктивні дані про стан навколишнього природного середовища в місті та став базою для розробки геоінформаційної системи еколого-економічного керування містом;
- «Програмі виходу з екологічної кризи м. Дніпродзержинська
на 2000–2005 р.р.», та у «Програмі виходу з екологічної кризи
м. Дніпродзержинська на 2006–2010 р.р.»;
- «Плані заходів щодо забезпечення екологічної безпеки
м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення міста», який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. №1628.
- Екологічній програмі міста Кам’янське на 2016–2020 роки, затвердженій рішенням міської ради від 25.12.2015 №25-03/VІІ.
відповідно до результатів екологічного аудиту та моніторингу екологічного стану міста;

6) Для розробки заходів, спрямованих на усунення негативних наслідків втручання людини в навколишнє природне середовище і поліпшення екологічної ситуації, застосування методів оптимізації природокористування з одержанням достатньої кількості продукції при одночасному збереженні довкілля необхідна організація екологічного моніторингу. Моніторинг — це комплексна система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан навколиш­нього середовища, яка дає оцінку і прогнозує його зміни, розробляє обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень. Здійснити еколгічний моніторинг на регіональному рівні - в межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях економічних і природних регіонів. Здебільшого він отримує дані про забруднення грунту, атмосфери і водойм від міських і промислових контрольних станцій;

7) Вимагаємо втручання посадовців ОМС, держорганів з перевірок, під наглядом громадських організацій, у підприємницьку діяльність виробників м. Кам'янське, які несуть загрозу для довкілля своїм виробництвом, задля дотримання підприємствами міста всіх існуючих на сьогодні єкологічних стандартів виробництва у світовій практиці та встановлення на підприємствах відповідного сучасного обладнання для збереження чистоти довкілля та здоров'я населення міста а також збереження флори і фауни яка відповідає нашому регіону у натуральному вигляді.

8) до проведення екологічного аудиту у відповідності до Закону України "Про екологічний аудит" N 1862-IV від 24 червня 2004 року , залучити представників інститутів громадянського суспільства - громадських об'єднань, та представників ЗМІ до участі у всіх процесах проведення екологічного аудиту. (НАГОЛОШУЄМО ПОВТОРНО І АКЦЕНТУЄМО НА ЦЬОМУ ПУНКТІ УВАГУ ПОСАДОВЦІВ)

Звертаємо увагу посадовців ОМС, що вони існують задля реалізації і захисту прав і свобод та реалізації конструктивних інтересів вілповідних місцевих територіальних громад міст, селиш, районів, а не громади існують задля збагачення представників ОМС та забезпечення потреб посадовців і підтримання їх якогось там "статусу".

Нагадаємо посадовцям, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування., а також, у відпоаідності до Статті 3. Конституції України - "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави."

Також враховуючи Статтю 16.Конституці\ України" Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави."

Тобто, якщо органи місцнвого самоврядування та держави не прийматимуть відповідних заходів, народ має право і здійснюватиме більш радикальні заходи щодо подолання існуючих соціальних конфліктів у відповідності до своїх правових інтересів, які ані держава ані органи місцевого самоврядування не можуть захистити. (мирні акції які блокують функціонування життєдіяльності суспіло-значущих сфер життєдіяльності держави та збагачення на чужому труді олігархів)

Навіщо тоді народу України , як єдиному джерелу влади, якась неспроможня на захист законних прав і інтересів держава?
Автор:

Дата початку збору підписів:

До кінця збору підписів залишилось:

Станом на 20 червня петицію підписали 161 особа з 250 необхідних.

Показати