Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 169 громад!

Про заборону збору коштів з батьків учнів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста з метою забезпечення фінансування господарських потреб шкіл та дитячих садків з бюджету

ОСВІТА

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 228 п.20 в першу чергу за бюджетні кошти в комунальних підприємствах забезпечується фонд заробітної плати, комунальні платежі і господарські потреби.

Однак в школах і дитячих садках Кам'янського на господарські потреби закладів щомісяця збирають кошти з батьків, називаючи це «благодійними внесками». При тому, що благодійні внески не можуть бути примусовими і вимірюватися фіксованими сумами.

Так звані «добровільні» внески найчастіше мають примусовий характер і чиняться за допомогою психологічного тиску на батьків та їх дітей. Через маніпулювання свідомістю батьків.

Дана практика часто призводить до конфліктів між батьками, батьками і вчителями, батьками та адміністрацією, а іноді в ці конфлікти втягують і дітей, занижуючи їм оцінки, надаючи моральний тиск і т.п.

Це порушує комфортну обстановку всередині закладів і спричиняє негативні наслідки як для рівня освіти так і для морального розвитку дітей.

В кожному навчальному закладі є спеціальний рахунок на якому повинні акумулюватися благодійні кошти, за використання яких, керівники навчальних закладів повинні звітувати перед державою. Щоб уникнути відповідальності, паралельно, створюються благодійні фонди при навчальних закладах з метою легалізації збору коштів з батьків. Адміністрації навчальних закладів використовують благодійні фонди як налагоджені схеми для відмивання безконтрольних потоків батьківських коштів.

Цей безлад в освітній сфері дозволяє чиновникам управління освіти зіштовхувати лобами батьків, а також, тримати на гачку і маніпулювати керівниками дошкільних та середніх навчальних закладів.

Батьки Кам'янського є платниками податків, і за рахунок податкових надходжень наповнюється бюджет нашого міста, з якого і повинні забезпечуватися господарські потреби навчальних закладів.

Відповідальність за матеріально-технічне забезпечення закладів, згідно із законодавством, несе його засновник - Камянська міська рада

Батьки не повинні двічі платити (спочатку податки для наповнення бюджету міста) і забезпечувати за свій рахунок господарські потреби комунальних навчальних закладів міста.

Чиновники від освіти за допомогою добровільно-примусових внесків обклали батьків та їх дітей додатковим «освітнім» податком.

У зв'язку з соціальною напругою в суспільстві та важким економічним станом в країні, вимагаємо від місцевої влади міста Кам'янського фінансово розвантажити батьків та запустити процес повноцінного фінансування навчальних закладів.

На підставі вищевикладеного, вимагаємо:

1. Заборонити збір коштів керівниками та педагогічними працівниками з батьків учнів (вихованців) закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти комунальної форми власності м. Кам'янського на проведення ремонтів, утримання закладів освіти, подарунки закладам та педагогічним працівникам.

2. Перевірити діяльність благодійних фондів (організацій), наглядових (піклувальних) рад в навчальних закладах дошкільної та середньої освіти, які є джерелом корупції та легалізації незаконних зборів коштів з батьків.

3. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти комунальної форми власності м. Кам'янського:

3.1. Своєчасно оприлюднювати (протягом 5 робочих днів) на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

3.2. Не допускати вимагання (ініціювання) збору коштів від батьків учнів (вихованців), встановлення обов’язкових чи регулярних внесків, не передбачених статутом закладу та чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, міського голову Білоусов А.Л. та правоохоронні органи.
Автор:

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Ваша електронна петиція, яка надійшла до Кам’янської міської ради щодо заборони збору коштів з батьків учнів загальної середньої освіти та закладів дошкільної і позашкільної освіти, розглянуто та опрацьовано департаментом з гуманітарних питань міської ради.
Інформуємо Вас, що фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої та дошкільної освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
Згідно зі ст. 79 ЗУ «Про освіту» джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та інші джерела, не заборонені законодавством. Батьки можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу виключно за власною ініціативою та на добровільних засадах відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
Відповідно до ч.4 ст.13 Бюджетного кодексу України благодійні внески, гранти та подарунки від юридичних і фізичних осіб на цільові заходи входять до складу доходів спеціального фонду бюджету (підгрупа 1 другої групи власних надходжень бюджетних установ), які використовуються (з урахуванням частини дев’ятої статті 51 цього Кодексу) на організацію основної діяльності бюджетних установ.
Вимоги щодо отримання, використання та обліку благодійних внесків і пожертв встановлено Порядком отримання благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженим постановою КМУ від 04.08.2000 року №1222.
Розпорядженням міського голови від 08.11.2018 року №429-р заборонено закладам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста отримувати у готівковій формі благодійні внески.
Крім того, департаментом видано наказ від 13.11.2018 №311-аг, де вказано керівникам закладів освіти на недопущення примусового стягнення коштів з батьків та зобов’язано їх здійснювати інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків, своєчасного розміщення фінансових звітів на офіційному веб-сайті закладу. Вищезазначений наказ оприлюднений на сайті департаменту з гуманітарних питань міської ради.
Щодо проведення перевірок у підпорядкованих департаменту закладах з питання стану фінансово-господарської діяльності, то такі перевірки здійснюються відповідно затвердженого графіку.
Таким чином, порушені Вами у електронній петиції питання, врегульовані чинним законодавством та рішеннями органів місцевого самоврядування.
Додаток до рішення

Петицію підписали 254 особи з 250 необхідних.

Показати