Єдина система

місцевих петицій

Ініціюй! Підтримуй! Впливай!

Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 159 громад!

Як працює єдина система місцевих петицій?

На жаль, у вашому місті ще не було подано жодної петиції, будьте першим:

+ Створити петицію

Останні, що прийняті на розгляд

Тема звернення Підписали Прийнято До відповіді
Порожнeча в міськраді 101 16 жовтня 9
Створення інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) 137 27 серпня 0
Прохання збереження цілісності меж земельної ділянки (рекреаційного призначення) Комунального закладу «Парк культури та відпочинку» площею 31,42 га. 107 23 серпня 0
Прохання про збереження бібліотеки по мкрн Вараш, 41 (закінчився термін дії договору оренди). 116 23 серпня 0
Прохання про зменшення оплати за харчування у дитячих садочках 101 3 березня 0

Станом на 21 жовтня усього прийнято до розгляду 5 петицій Переглянути

Остання відповідь

Про недовіру та дострокове припинення повноважень секретаря Вараської міської ради Шумри І. В.

Показати повний зміст петиції

Відповідає:

АНОЩЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧНа Вашу електронну петицію «Про недовіру та дострокове припинення повноважень секретаря Вараської міської ради Шумри І.В.», вимогами до депутатів Вараської міської ради скликати сесію Вараської міської ради для розгляду електронної петиції, та обрання нового секретаря Вараської міської ради, повідомляємо наступне.
Відповідно до приписів частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів врегульовано Законом України "Про звернення громадян" (надалі - Закон). Законом забезпечено громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.
Статтею 23-1 Закону встановлено, що громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
Стаття 1 зазначеного вище закону вказує, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
В свою чергу, відповідно до процедури розгляду електронної петиції, що затверджена розпорядженням міського голови від 20.01.2017 року №15-р «Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кузнецовській міській раді» (Кузнецовська міська рада перейменована на Вараську міську раду рішенням Кузнецовської міської ради від 06.04.2017 року №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету») електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Вараської міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.
Громадяни можуть звертатися з Петиціями до Вараської міської ради з урахуванням її повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України.
За нормою пункту 10 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом (пункт 4 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Частиною 5 статті 50 визначено, що повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Згідно частини 3 статті 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Одним із основних принципів місцевого самоврядування з врахуванням норми статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є принцип законності.
Відповідно до пункту 2 рішення Вараської міської ради від 15.12.2017 року №981 «Про дострокове припинення повноважень Вараського міського голови С.Анощенко» з моменту дострокового припинення повноважень Вараського міського голови С. Анощенка і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, повноваження Вараського міського голови тимчасово здійснює секретар Вараської міської ради І. Шумра.
Варто зауважити, що до звернення з електронною петицією Вами вже було ініційовано проект рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря Вараської міської ради І. Шумри».
В порядку визначеному статтею 27 Регламенту міської ради та з врахуванням частини 1 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вказаний проект рішення було подано на візування, під час якого було висловлено ряд зауважень про невідповідність цього проекту вимогам чинного законодавства України.
Відповідно до частин 1, 4 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. Листом №вих1072/02.3-28/05 від 20.06.2018 року на розгляд постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку було скеровано розроблений Вами проект рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря Вараської міської ради І. Шумри».
Враховуючи норму частини 5 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. Підстави розробляти проекти рішень ради щодо призначення нового секретаря ради без зазначення конкретної кандидатури особи, яка з врахуванням вимог частини 1 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, а також за відсутності висновків постійних комісій з цього питання не ґрунтується на нормах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Частина 1 статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає, що депутат місцевої ради зобов'язаний:
1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.
Рішення місцевої ради щодо висловлення недовіри та припинення повноважень посадовим особам органів місцевого самоврядування, обов’язково повинно містити посилання на відповідні норми Конституції та законів України, які прямо передбачають як відповідальність посадової особи місцевого самоврядування взагалі (стаття 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», стаття 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), так відповідні доведені в законному порядку факти, що підтверджують настання обставин такої відповідальності.
Статтею 26 Регламенту Вараської міської ради, що затверджений рішенням Кузнецовської міської ради від 25.12.2015 №52 «Про Регламент Кузнецовської міської ради сьомого скликання» (Кузнецовська міська рада перейменована на Вараську міську раду рішенням Кузнецовської міської ради від 06.04.2017 року №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету») (далі – Регламент) пропозиції щодо питань на розгляд Раді можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а також громадяни України – члени територіальної громади в порядку, визначеному законодавством, Статутом Громади та рішеннями Ради.
Ініціатор внесення є автором проекту рішення. Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь - якій іншій особі).
Відповідно частини 3 статті 25 Регламенту, пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту. Проекти рішень проходять попереднє обговорення депутатами, постійними комісіями.
Адресована Вами електронна петиція «Про недовіру та дострокове припинення повноважень секретаря Вараської міської ради Шумри І.В.» включаючи питання обрання нового секретаря Вараської міської ради не містить достатніх та обґрунтованих підстав для підготовки виконавчими органами Вараської міської ради проектів рішень «Про недовіру та дострокове припинення повноважень секретаря Вараської міської ради Шумри І.В.».
Відповідно до частини 8 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.
З врахуванням вимог статті 231 Закону України «Про звернення громадян» електронна петиція адресована Вараській міській раді буде розглянута на найближчій сесії Вараської міської ради, яка відповідно до розпорядження міського голови від 20.06.2018 року №178-р «Про скликання двадцять сьомої сесії Вараської міської ради сьомого скликання» відбудеться 27 червня 2018 року о 10 годині 00 хвилин.
Підстави для скликання сесії Вараської міської ради депутатами Вараської міської ради, з врахуванням положень статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - відсутні.
Вказана відповідь може бути оскаржена до суду.

Тзп міського голови І.Шумра

Станом на 21 жовтня надано відповідь на 8 петицій Переглянути