Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 170 громад!

Перевірка медичних закладів у місті Суми щодо законності побирання коштів з паціентів

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Пропоную створити комісію за підтримки СМР, з залученям працівників КРУ, інших уповноважених органів та представників громади міста Суми, з метою проведення перевірки медичних закладів міста Суми на дотримання законодавства України щодо наданя послух в державних медичних закладах.

Нікому не є таємниця те, що потрапивши до лікарні досить часто доводиться проходити обстеження (УЗД тощо), або робити додаткові аналізи, які з тверджень працівників лікарень є платні. Однак, досить часто грощі приймаються готівкою, без видачі будь-якого документа з призначеням платежу на рахунок, або до каси закладу. На прохання надати якийсь документ з найменуванням послуги за яку треба сплатити, надаеться квитанція з зазначеною підставою "Добровільне пожертвування" надалі сумма платежу (копія однієї з квитанцій додається до петиціїі) . Одразу отримавши таку квитанцію виникає безліч питань, з яких "Чи насправді лікарні м. Суми на стільки недофінансовані ?" "Чи є такі дії представників лікарень законними в розрізі діючого законодавства?"

Вбачаючи вищевикладане пропоную провести перевірку медичних закладів щодо дотримання норм чинного законодавства в сфері надання медичних послуг в державних медичних закладах. У разі виявлення порушень з боку працівників медичних закладів, надати правову оцінку, та поновити права пацієнтів.

Також, пропуную провести опитування паціентів, що перебували в денних стаціонарах медичних закладів у м. Суми на предмет, які саме послуги надавалися, яка їх вартість, які видані документи. що підтверджують сплату коштів і за що саме.
Автор:

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Шановний Андрію Борисовичу!
На Вашу петицію від 14.11.2018 "Перевірка медичних закладів у місті Суми щодо законності побирання коштів з пацієнтів" повідомляємо наступне.
Порушені у Вашій петиції питання опрацьовані, розроблений та оприлюднений проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради (https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Vykonkom/2018/12/Petucia_-_finansova_perevirka.doc). Про дату та час проведення засідання виконавчого комітету Сумської міської ради Вас буде повідомлено додатково.

***
На Вашу електрону петицію від 14.11.2018 "Перевірка медичних закладів у місті Суми щодо законності побирання коштів з пацієнтів" повідомляємо наступне.
Сумським виконавчим комітетом Сумської міської ради затверджено рішення від 12.02.2019 року №79 «Про розгляд електронної петиції Горячого А.Б. «Перевірка медичних закладів у місті Суми щодо законності побирання коштів у пацієнтів».
На виконання п. 2 даного рішення відділом охорони здоров’я Сумської міської ради розроблено наказ від 08.04.2019 року №78 «Про створення комісії по електронній петиції Горячого А.Б.». На підставі наказу створено комісію з метою перевірки закладів охорони здоров’я міста Суми щодо дотримання законодавства України при наданні платних послуг.
На Вашу електронну адресу відділом охорони здоров’я Сумської міської ради неодноразово надсилалися запити, щодо прийняття Вами участі в проведенні перевірки. Відповідь не отримано.
В період з 10.04.2019 -15.04.2019р.(включно) комісією проведено перевірку закладів охорони здоров’я м. Суми, в яких надаються платні послуги.
Види платних послуг, які можуть надавати медичні заклади визначені в Переліку, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в держаних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».
На основі Переліку №1138 кожен медичний заклад має затверджений власний список платних послуг, які надає саме він.
Кожен наказ на проведення платних послуг по закладу має затверджені тарифи та розроблену калькуляцію.
Вартість платних послуг розраховується на підставі фактичних витрат з урахуванням граничних тарифів на основні платні медичні послуги, що надаються лікувально- профілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я області, затверджених розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації.
Згідно ст.13 Бюджетного Кодексу України власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи:
- перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;
- друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
У складі першої групи виділяються такі підгрупи:
підгрупа1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;
підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
У складі другої групи виділяються такі підгрупи:
підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;
підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;
підгрупа 3 - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
підгрупа 4 - кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки.
Комісією встановлено, що деякі заклади отримують благодійні внески від підприємств, благодійних організацій та на підставі заяв громадян в натуральній формі.
Грошові кошти, матеріальні цінності, послуги, роботи, інше майно, майнові права, види та умови наданих послуг, інші форми благодійної допомоги, які надають благодійні організації спрямовуються виключно на загальний розвиток лікувального закладу. Благодійна організація спрямовує грошові благодійні внески в натуральну форму у вигляді товарно - матеріальних цінностей для функціонування закладу.
Власні надходження підтверджуються фінансово-бухгалтерськими даними.
Таким чином, перелік платних медичних послуг закріплений на рівні закону. Такий Перелік є вичерпним і медичні заклади не в праві його розширювати.
Додаток до рішення

Петицію підписали 260 осіб з 250 необхідних.

Показати