Оберіть вашу громаду

Скасувати
+ ще 169 громад!

Ми проти встановлення тарифу на проїзд у розмірі 5,00 грн.

ІНШІ

Керуючись статтею 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ми – члени територіальної громади міста Суми даною петицією висловлюємо своє заперечення на наступні проекти регуляторних актів:

1)Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «АТП 1054»
2) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Олефіренко О.І.»
3) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Запорожець» О.В.»
4) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Престиж Лайн»
5) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «СНД-Автотранс»
6) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Согор»
7) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Сумипастранс»
8) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Масюк Т.О.»
9) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Компол»
10) Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Олійник А.Г.»

Вищевказані проекти регуляторних актів були оприлюднені 23.11.2017 року на інформаційному порталі Сумської міської ради . Проектами регуляторних актів збільшується тариф на проїзд до 5,00 грн.

Як вбачається зі змісту вказаних вище проектів регуляторних актів в них не зазначається жодної підстави для їх прийняття, лише зазначена мета прийняття: підвищення якості та безпеки надання послуг, забезпечення роботи міського пасажирського транспорту відповідно до графіків руху.

За таких умов вважаємо необґрунтованими і невмотивованими проекти регуляторних актів, оскільки вони не містять аргументів, доводів, обгрунтування і мотивів стосовно того, яким чином підняття тарифу на перевезення пасажирів буде сприяти підвищенню якості та безпеки надання послуг, забезпеченню роботи міського пасажирського транспорту відповідно до графіків руху. Тобто, відсутній причинно-наслідковий зв'язок між підняттям тарифу та зазначеною метою його підняття.

Крім цього, слід зазначити, що такі питання, як: якість перевезення, безпека перевезення, своєчасність перевезення, безпечні умови перевезення – є прямим обов’язком перевізників, який встановлений Законом України «Про транспорт», а тому не може бути не підставою, не метою для підняття тарифу на проїзд. Це прямий обов’язок перевізника!

Також, слід зазначити, що одним із принципів державної регуляторної діяльності є принцип забезпечення збалансованості. Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. В той же час, як вбачається з аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів, принцип збалансованості є недотриманим, оскільки у разі прийняття рішень, позитивні наслідки настають виключно для перевізників, а для пасажирів настає лише негативний наслідок – збільшення в рази витрат на проїзд у міському транспорті. За таких умов принцип збалансованості інтересів недотримується.

Також, слід зазначити, що проекти регуляторних актів не встановлюють пільг на проїзд для школярів та пенсіонерів, як це передбачено рішеннями про встановлення тарифів на проїзд, які діють на сьогоднішній день. Таким чином, проекти регуляторних актів значно погіршують становище вищевказаних категорій осіб, що є неприпустимим.

На підставі вищевикладеного, виражаємо свою категоричну незгоду з вказаними вище проектами регуляторних актів та виражаємо своє заперечення стосовно їхнього прийняття.

Просимо не приймати рішення про підвищення тарифу на проїзд у міському транспорті.
Автор:

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Чеботарьов О.П.
law1984ap@ukr.net

За результатами розгляду електронної петиції «Ми проти встановлення тарифу на проїзд у розмірі 5,00 грн.» інформуємо про наступне.

Відділом транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг спільно з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями було розроблено наступні проекти рішень виконавчого комітету Сумської міської ради:

1. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «АТП 1054»
2. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Олефіренко О.І.»
3. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Запорожець ОВ»
4. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Престиж Лайн»
5. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «СНД-Автотранс»
6. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Согор»
7. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ТОВ «Сумипастранс»
8. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Масюк Т.О.»
9. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Компол»
10. «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ФОП Олійник А.Г.»
11. «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс».

Вказані проекти рішень є такими, що містять норми регуляторного характеру, тому до них було застосовано процедури, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон № 1160).

Особливу увагу слід звернути на те, що ст. 6 Закону № 1160 визначено, що до прав громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань у здійсненні державної регуляторної політики належать наступні:

- подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;

- у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

- подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
- бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

- самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам або органам, які відповідно до цього Закону на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

- одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

Таким чином, зазначене вище положення Закону № 1160 вказує на те, що громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання мають повне право протягом визначеного у повідомленні строку надсилати на вказані у повідомленні адреси свої пропозиції та зауваження. При цьому пропозиції та зауваження можуть стосуватися як тексту самого регуляторного акта, так і змісту аналізу регуляторного впливу. Із урахуванням викладеного повідомляємо, що пропозиції та зауваження приймалися розробниками відповідних проектів регуляторних актів протягом місяця, починаючи з 23.11.2017.

Окрім того, згідно із переліком визначених ст. 6 Закону № 1160 прав, громадськість шляхом проведення альтернативного аналізу регуляторного впливу може довести недоцільність державного регулювання та запропонувати інші шляхи вирішення проблеми, на яку спрямовано відповідний регуляторний акт, ніж це запропоновано регуляторним органом. Принагідно зазначаємо, що аналіз регуляторного впливу має здебільшого формалізаційний характер та розробляється відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. Водночас альтернативних аналізів регуляторного впливу від громадян чи суб’єктів господарювання не надходило.

Згідно із Законом № 1160 обов’язкові процедури при розробці регуляторних актів мають такі складові:

- оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу;

- отримання пропозицій та зауважень від громадськості та суб’єктів господарювання та вивчення цих пропозицій;

- врахування пропозицій або аргументована відповідь авторам ініціатив про причини відхилення зауважень і пропозицій.

З урахуванням наведеного вище, беручи до уваги ч. 2 ст. 19 Конституції України, інформуємо, що виконавчий орган Сумської міської ради, який брав участь у розробленні розглядуваних регуляторних актів діяв в межах чинного законодавства. Усі пропозиції, подані у встановлений у повідомленнях про оприлюднення регуляторних актів строк, на сьогодні опрацьовуються. Додатково інформуємо, що серед пропозицій є, в тому числі, і такі, що стосуються вартості проїзду у міському транспорті для учнів та пенсіонерів.

Також слід вказати, що ч. 1 ст. 36 Закону № 1160 визначає 2 підстави, за яких регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Зважаючи на те, що вказані проекти регуляторних актів були оприлюдненими (в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник» і на офіційній веб-сторінці Сумської міської ради) та містять аналізи регуляторного впливу - підстави їх правочинності є дотриманими. До розглядуваних проектів рішень застосовуються процедури, що передбачені Законом № 1160, тому на етапі дотримання норм регуляторного характеру питання є урегульованим. Прийняття вказаних проектів рішень (встановлення тарифів на транспортні послуги) належить до повноважень виконавчого комітету Сумської міської ради.

Міський голова О.М. Лисенко
Додаток до рішення

Петицію підписали 345 осіб з 250 необхідних.

Показати